Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
SBTC0.011 giờ
IFC1012 giờ
BTT110 giờ
GFNC101 ngày
CHEESE110 giờ
PUT16 giờ
FREE5008 giờ
BTCZ112 giờ
CREX0.000016 giờ
XLA18 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng
28.10.2020 17:13:32sergunyaBKC1
28.10.2020 17:13:31ExultantSide95BTT1
28.10.2020 17:13:31DeliriousDrum41DATP10
28.10.2020 17:13:30WellToDoAppliance20XLA1
28.10.2020 17:13:29SpotlessTaste57SBTC0.01
28.10.2020 17:13:28AutomaticAnswer95PUT1
28.10.2020 17:13:28PurpleVisitor43PUT1
28.10.2020 17:13:27FoolishFang65SBTC0.01
28.10.2020 17:13:27WorthlessClocks13FREE500
28.10.2020 17:13:26AmbitiousPull23CREX0.00001