CREX24 гоожуур (Faucet) нь хэрэглэгчдэд криптовалют үнэгүй авах боломж олгодог. Боломжит валютаар цагийн интервал, төлбөрийн хязгаарыг тохируулсан байдаг.

"Авах" товчийг гарч ирмэгц дар. Криптовалют таны арилжааны дансанд орно.

КойнТөлбөрийн дүнХугацааАвах
SBTC0.011 ц.
IFC1012 ц.
BTT110 ц.
GFNC101 өдөр
CHEESE110 ц.
PUT16 ц.
FREE5008 ц.
BTCZ112 ц.
CREX0.000016 ц.
XLA18 ц.
Огноо ба цагНик нэрКойнДүн
28.10.2020 17:27:15BlackAndWhiteAct26SBTC0.01
28.10.2020 17:27:14kolanich77SBTC0.01
28.10.2020 17:27:13SoftHome45SBTC0.01
28.10.2020 17:27:13HabitualTime86BTT1
28.10.2020 17:27:13Nrico2930XLA1
28.10.2020 17:27:12MaliciousCover83DATP10
28.10.2020 17:27:12WhiteTray77CHEESE1
28.10.2020 17:27:12ScintillatingTouch22FREE500
28.10.2020 17:27:11ShaggyActivity22SBTC0.01
28.10.2020 17:27:11LastEgg95DATP10