فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
SBTC0.011 ساعت
IFC1012 ساعت
BTT110 ساعت
GFNC101 روز
CHEESE110 ساعت
PUT16 ساعت
FREE5008 ساعت
BTCZ112 ساعت
CREX0.000016 ساعت
XLA18 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
28.10.2020 17:30:31LamentableGrip85GFNC10
28.10.2020 17:30:29PlainTrade51SBTC0.01
28.10.2020 17:30:29HuskyDonkey76BKC1
28.10.2020 17:30:27StickyCredit77XLA1
28.10.2020 17:30:27ComplexNight26GFNC10
28.10.2020 17:30:26HeavySeat79GFNC10
28.10.2020 17:30:26ShaggyBreakfast29CHEESE1
28.10.2020 17:30:26NiftyPan43DATP10
28.10.2020 17:30:25EvanescentJail68BTCZ1
28.10.2020 17:30:25CurvySweater90CHEESE1